Instrukcja: e-serwisING
Zainwestuj dodatkowe środki
Zmiany funduszy
W tym miejscu zainwestowane środki możesz przenosić pomiędzy funduszami. Odbywa się to w 3 prostych krokach. Wszystkie wprowadzane zmiany i transakcje weryfikowane są hasłem SMS-owym.

Opcja dostępna dla Klientów posiadających umowy ubezpiecznia z elementem inwestycyjnym.
Zmień podział środków ze składki
Skorzystaj z tej opcji za każdy razem, gdy chcesz zmienić procentowy podział, w jaki inwestowana będzie część inwestycyjna każdej Twojej nowej skladki, którą wpłacisz po dokonaniu tej zmiany. Odbywa się to w 3 prostych krokach.

Opcja dostępna dla Klientów posiadających umowy ubezpiecznia z elementem inwestycyjnym.
Zainwestuj dodatkowe środki
Oprócz regularnie płaconej składki w każdej chwili możesz wpłacić dodatkowe środki na swoje konto i zainwestować je w wybrane fundusze. Odbywa się to w 3 prostych krokach.

Opcja dostępna dla Klientów posiadających umowy ubezpiecznia z elementem inwestycyjnym.
Zmień podział środków ze składki
Przejdź do systemu e-SerwisING
Przewiń stronę
Zrzut ekranu
big
big